Een organisatie kan in een situatie terechtkomen waarbij voor een bepaalde periode een specifieke deskundigheid, begeleiding of management nodig is. De redenen daarvoor kunnen sterk uiteenlopen, maar in veel gevallen zal het gaan om deskundigheid die op het gewenste moment niet in huis is. Bijvoorbeeld wanneer overbruggingsmanagement nodig is, omdat een lijn-of staffunctionaris onverwacht is uitgevallen, of in geval van een crisissituatie een ander management gewenst is. Maar ook als er een nieuwe afdeling moet worden opgezet of er een verhuizing is gepland.

Faile HRM is vanuit haar brede netwerk in staat om op korte termijn de benodigde specialisten en interim- of projectmanagers te leveren. Dankzij de integrale werkwijze kan Faile HRM daarbij dezelfde hoge selectienormen en kwaliteitseisen hanteren als bij de overige activiteiten.